System Monitoringu

     System monitoringu składa się z dwóch elementów – urządzenia które określa swoje położenie przy pomocy sygnału GPS oraz aplikacji wykorzystującej te dane pomiarowe do wizualizacji położenia w formie graficznej oraz do generowania różnego rodzaju raportów na bazie tych danych. Samo urządzenie potrafi tylko zmierzyć swoje położenie geograficzne i przesłać je przy pomocy sieci GSM pod odpowiedni adres – adresem może być numer telefonu opiekuna lub adres internetowy serwera. /p>

    &nbspJeżeli korzystamy z samego urządzenia bez dostępu do aplikacji, to sprawdzenie położenia trakera wymaga wysłania SMS z odpowiednim zapytaniem, na które również w formie SMSa dostajemy informację o położeniu, prędkości, wszystkie zdefiniowane alarmy oraz możemy wykorzystywać wszystkie funkcje głosowe. Jeżeli chcemy sprawdzić położenie trackera na mapie, musimy ręcznie przepisać współrzędne geograficzne do dowolnej przeglądarki map, np. maps.google.com – jest to mało wygodne.

     Sercem systemu monitoringu jest właśnie aplikacja umożliwiająca zbieranie i przechowywanie danych pomiarowych przesłanych przez traker, obróbka tych danych oraz pokazanie ich użytkownikowi w prostej i czytelnej formie. Dodatkowo aplikacja ta rozbudowana jest o wiele przydatnych funkcji umożliwiających konfigurowanie trakera oraz generowanie raportów, szczególnie przydatnych do analizy przebytych tras przez pojazdy firmowe.


Poniżej część jego możliwości:

 • Informacja o precyzyjnym położeniu pojazdu.
 • Lokalizacja, prędkość oraz kierunek pojazdu dostępne on-line
 • Możliwość logowania poprzez interfejs WWW.
 • Wizualizacja tras na dostępnych mapach.
 • Eksport danych i raportów do pliku Excel CVS.
 • Dostęp do historii przebytych tras.
 • Powiadomienie o przychodzących alarmach.
 • Możliwość generowania raportów dziennych, przejazdu oraz dobowych.
 • Możliwość udostępniania tras innym.
 • Powiadomienia mail o przekroczeniach zadanych parametrów.
 • Zapewnienie zbieranie i przetwarzanie danych z urządzeń.
 • Możliwość zarządzania wieloma urządzeniami.
 • Przykładowe raporty:

  Raport Dzienny


  Raport Przejazdu


  Raport Dobowy

  line
  footer

  Prepared by Tajnos Agentos