Flota PRO

Usługa FLOTA PRO powstała z myślą o wymagających użytkownikach zarządzających dużą ilością pojazdów tak, aby maksymalnie uprościć zarządzanie flotą. W przeciwieństwie do wersji STANDARD, FLOTA PRO jest usługą abonamentową co oznacza, że w celu jej zakupu wymagane jest podpisanie umowy na co najmniej dwanaście miesięcy. W zamian w cenie dostępu do usługi zawarty jest koszt transmisji danych i wiele dodatkowych funkcji wymienionych poniżej.

Funkcje systemu

  1. Możliwość logowania poprzez interfejs WWW — użytkownik może swobodnie zalogować się do systemu monitoringu floty ze swojego komputera. Interfejs jest przejrzysty i intuicyjny, dzięki czemu jego obsługa nie sprawia żadnego problemu, a dostęp do swojego konta jest niezwykle prosty.
  2. Wizualizacja tras na dostępnych mapach — aplikacja generuje dokładne trasy, jakie zostały przebyte przez monitorowane pojazdy. Wykorzystuje do tego zawarte już w systemie mapy, pozwalające na dużą dokładność, dzięki czemu użytkownik otrzymuje rzeczywisty obraz zrealizowanych kilometrów.
  3. Eksport danych do pliku CVS — system monitoringu floty może eksportować dane do programu Excel, dzięki czemu użytkownik uzyskuje czytelne zestawienie wszystkich ważnych informacji. Tym sposobem można z łatwością wykonać potrzebną dokumentację, umożliwiającą tworzenie zestawień i statystyk.
  4. Możliwość generowania raportów — aplikacja tworzy przejrzyste raporty dzienne, dobowe oraz przejazdu, które przekazują ważne informacje odnośnie lokalizacji GPS floty, tras, kontroli paliwa oraz innych zagadnień, interesujących dla przedsiębiorcy. Dzięki takim zestawieniom można z łatwością kontrolować wszystkie odstępstwa od normy, prowadzić statystyki i planować dalsze działania firmy.
  5. Możliwość udostępniania tras innym — system umożliwia przekazywanie zapisanych tras innym użytkownikom, co znacznie ułatwia komunikację w firmie lub pomiędzy partnerami biznesowymi. Generowane trasy są przejrzyste i umieszczone na dokładnych mapach, dzięki czemu stanowią czytelne zestawienie przebytych kilometrów.
  6. Zbieranie i przetwarzanie danych z urządzeń przez okres 12 miesięcy — system gromadzi informacje uzyskiwane od trakerów korzystających z lokalizacji GPS i przechowuje je przez 12 miesięcy, dzięki czemu użytkownik ma dostęp także do działań i alarmów archiwalnych. W tym okresie można również uzyskać pożądane raporty, przeglądać trasy przebyte przez pojazdy itp.
  7. Możliwość zarządzania z jednego konta dowolną liczbą urządzeń — użytkownik otrzymuje informacje z dowolnej liczby trakerów, których zadaniem jest lokalizacja GPS, przekazywanie danych odnośnie postojów i czasu jazdy, dzięki czemu możliwa jest kontrola paliwa, a także wysyłanie alarmów w przypadku zjechania z zadanej trasy czy przekroczenia dozwolonej prędkości. Zarządzanie urządzeniami jest intuicyjne i wyjątkowo proste.
  8. Alarm strefy GeoFence — użytkownik otrzymuje możliwość uruchomienia opcji GeoFence i ustawienia dla każdego z pojazdów do 5 stref Geo. W przypadku wjazdu lub wyjazdu pojazdu ze wskazanej strefy system automatycznie wyśle powiadomienie. Wszystkie dane dostępne są również w formie raportów.
  9. Powiadamianie SMS — wymagającym użytkownikom, umożliwamy otrzymywanie  powiadomień poprzez komunikacje SMS na wskazany przez użytkownika numer. Pozwala to na przekazanie błyskawicznej infromacji o problemie z lokalizatorem lub innych zdarzeniach *.
  10. Wielu użytkowników — w wersji abonamentowej system pozwala zdefiniować kilku użytkowników oraz administratora i przypisać do nich odpowiednio auta. Dzięki tej funkcji, użytkownicy oraz ich przełożeni mogą kontrolować swoje przejazdy, zużycie paliwy czy liczbę przejechanych kilometrów.

Nasze Produkty

GV500 OBD2
GV500 OBD2
CAN S8
GV75
CAN S8
CAN S8
GV65
GV65