Do czego wykorzystujemy traker?

Wszystkie trackery stanowią świetne rozwiązanie w zakresie lokalizacji GPS. Nie jest to jedyna funkcja tego systemu. Urządzenia dają szereg możliwości – w zależności od potrzeb oraz konfiguracji:

  • podłączony do systemu monitoringu tracker usprawnia zarządzanie flotą samochodową, co ma bezpośredni wpływ na koszty i bezpieczeństwo w firmie,
  • zainstalowany system – korzystający z technologii GPS i GSM – umożliwia nadzorowanie ruchu pojazdów oraz pracowników, co przekłada się na lepszy obieg informacji o dostępności samochodów i kierowców, a także na poprawę działań dyspozytorskich w oddelegowywaniu ich do określonych zadań,
  • umożliwia dyskretne zabezpieczenie pojazdów prywatnych, ich zdalne unieruchomienie lub odnalezienie po kradzieży,
  • lokalizacja GPS pozwala na analizę m.in. prędkości jazdy, średnie zużycie paliwa, a także generowanie na podstawie wskazanych danych raportów i przygotowanie zestawień, co pozwala efektywniej wykorzystywać posiadaną flotę,
  • trackery dają możliwość analizy działań pracowników – wskazują przebytą trasę i czas, poświęcony na jej przejechanie z uwzględnieniem poszanowania dla zasad bezpieczeństwa na drodze. Pozwala to na zgodne ze stanem faktycznym rozliczenie pracowników oraz ewentualne przyznanie premii – odwołując się do danych z raportów.
  • lokalizacja GPS pozwala na prognozowanie określonych działań w oparciu o wcześniejsze dane i raporty – bazując na informacji z systemu (przekazanych z pojazdów) można przeanalizować obłożenie floty w określonym przedziale czasowym, a także przewidzieć obłożenie na przyszłość (w kolejnym miesiącu, roku –w zależności od powtarzalności tras w okresie czasu, itp.) oraz przygotować odpowiednio zespół i pojazdy do trudnych, intensywnych okresów.
  • umożliwia zdalny nadzór nad dzieckiem czy osobą starszą, oraz daje takiej osobie możliwość dyskretnego powiadomienia opiekuna o sytuacjach awaryjnych.
  • zwiększa bezpieczeństwo turystów podróżujących poza utartymi szlakami, pozwalając śledzić ich położenie i umożliwiając ewentualną lokalizację w razie wypadku.

Wystarczy zdefiniować potrzebę, do tego wybrać odpowiednie urządzenie i zdecydować czy lokalizacja GPS ma działać samodzielnie czy w połączeniu z aplikacją na naszym serwerze.