Instalacja systemu lokalizacji GPS

Aby lokalizacja GPS prawidłowo działała, należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją instalację systemu oraz rejestrację w systemie. Montaż można przeprowadzić samodzielnie bądź skorzystać z naszego wsparcia. Zapewniamy bowiem usługi instalacyjne, docierając do siedziby Klienta bądź oddziałów jego firmy. Możemy przeprowadzić prace montażowe również w naszych punktach instalacyjno-serwisowych. Urządzenie można zainstalować w każdego typu pojeździe w taki sposób, aby pozostawało całkowicie niewidoczne dla kierowcy.

W jaki sposób działamy?

Z reguły pierwszą czynnością w instalowaniu sprzętu w pojeździe jest konieczność podłączenia do obudowy anteny. Nasze urządzenia posiadają wbudowaną antenę, dzięki czemu możemy pominąć ten etap. Jednocześnie ogranicza to zewnętrzne zagrożenia i ewentualne zakłócenia płynnej pracy sprzętu. Dla odnalezienia odpowiedniego miejsca do montażu urządzenia konieczne jest odnalezienie w pojeździe miejsca, gdzie występuje napięcie 12-24V stałe. Dzięki temu można bezpiecznie podłączyć wiązkę kablową urządzenia. Instalowane urządenie nie może znajdować się zbyt blisko miejsc, które mogą powodować zakłócenia. Antena powinna być umieszczona w miejscu, gdzie możliwy będzie odbiór jak największej liczby satelitów. W przypadku pojazdów osobowych, najczęściej wybieranym miejscem instalacji anteny jest podszybie. Nie może być jednak montowana przy podszybiu podgrzewanym.

Przeprowadzamy także rejestrację użytkownika, dzięki czemu uzyskuje on indywidualne dane dostępowe. Pozwalają mu na podgląd danych poprzez interfejs WWW z komputera oraz urządzeń mobilnych w dowolnym miejscu i czasie. Rejestracja użytkownika pozwala na monitorowanie bieżących i zarchiwizowanych danych.