Zastosowanie lokalizacji GPS

Zgodnie z założeniami projektantów i technologów lokalizacja GPS umożliwia dokładne monitorowanie pojazdów oraz maszyn z wykorzystaniem map cyfrowych. Pozwala również na podgląd aktualnych parametrów w stanie rzeczywistym. Urządzenie dostarcza informacji o przebytej trasie, ilości i czasie postojów, średniej prędkości. Przekazuje także komunikat o poziomie zużycia paliwa. Pozyskane w ten sposób informacje stanowią fundamentalne dane dla przedsiębiorstw dysponujących i zarządzających dużymi flotami pojazdów oraz maszyn.

Obszary zastosowania lokalizacji

Urządzenia monitorujące wykorzystywane są w różnego rodzaju pojazdach i maszynach. W zależności od wybranego modelu oraz charakteru działania, pełnią nieco odmienne funkcje.

 1. samochodach ciężarowych

  Daje możliwość monitorowania pojazdu oraz rozliczenia kierowcy z faktycznie wykonanej pracy, jak też poznania aktualnego miejsca pobytu. Wprowadzenie do pojazdów ciężarowych oferowanych rozwiązań generuje oszczędności finansowe.

 2. pojazdach osobowych

  Wprowadzenie systemu w samochodach prywatnych stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed kradzieżą. Właściciel pojazdu ma podgląd po aktualną sytuację i dokładnie wie, w jakim miejscu obecnie znajduje się jego samochód.

 3. pojazdy flotowe

  lokalizacja GPS wraz z kompatybilnym systemem pozwala na przeprowadzenie rzetelnych rozliczeń przedstawicieli handlowych, dostawców, itp. Stanowi narzędzie do obiektywnej oceny pracy osób odpowiedzialnych za transport. Urządzenie przekazuje dane o czasie pracy, przebiegu trasy, miejscach postoju, itd. oraz służy kontroli zużycia paliw.

 4. pojazdy komunalne

  urządzenia wspomagają pracę sektora komunalnego, w szczególności firm świadczących usługi oczyszczania miasta i utrzymania dróg. System generuje dane konieczne do prawidłowego rozliczenia czasu pracy operatorów oraz informuje o obłożeniu sprzętu w czasie rzeczywistym.

 5. maszynach rolniczych

  wprowadzenie systemu do taboru rolniczego usprawnia zarządzanie flotą oraz pozwala na monitorowanie czynności związanych z ich wykorzystaniem, zarówno w czasie rzeczywistym, jak i na bazie archiwalnych danych dotyczących prędkości i kierunku jazdy, włączenia i wyłączenia zapłonu, itp.

 6. maszynach budowlanych

  urządzenie pozwala na monitorowanie floty pojazdów budowlanych, dostarczając bieżącej wiedzy na temat stanu taboru. System daje także możliwość kontrolowania czasu pracy operatorów maszyn.

 7. sprzęcie wodnym

  może być wykorzystana również w jednostkach pływających. Ułatwia śledzenie i planowanie przebiegu trasy rejsu. Urządzenie dostarcza szczegółowych informacji o aktualnym położeniu łodzi.

 8. taborze kolejowym

  system wprowadzony w transporcie kolejowym pozwala na efektywniejsze zarządzanie. Jest to szczególnie ważne, gdyż flota kolejowa jest rozproszona po bardzo dużym obszarze, co może prowadzić do problemów logistycznych i w kontroli zużycia paliwa. Nasz system pozwala je ograniczyć, a nawet wyeliminować.

System może być wykorzystany nie tylko do monitoringu pojazdów, maszyn, czy sprzętu wodnego. Lokalizacja GPS znajduje zastosowanie także w kontroli pracowników. Pomaga określić liczbę wypracowanych godzin, przeanalizować efektywność pracy kierowców, jak też operatorów maszyn. Ponadto system może być wykorzystywany do monitorowania bezpieczeństwa dzieci i osób starszych. Podgląd na bieżąco lokalizacji osoby bliskiej daje możliwość sprawdzenia, czy nie wydarzyło się coś nieoczekiwanego i nie jest konieczna pomoc. Może być wykorzystywana również do wytyczania m.in. stanowisk archeologicznych, szlaków turystycznych, monitorowania gatunków zwierząt zagrożonych, tworzenia map (np. infrastruktury zaopatrzeniowej, zasobów mineralnych), ratownictwa i wielu innych działań.