MINIFLOTA Standard

MINIFLOTA Standard to monitoring pojazdów z lokalizacją GPS, wykorzystujący trakery montowane w samochodach i współpracujące z aplikacją, która ułatwia konfigurację urządzenia. System zbiera i przechowuje wszystkie przesłane dane, oraz umożliwia ich pokazanie w czytelnej formie.

Aplikacja standardowa zawiera raporty, pozwalające między innymi na zliczenie czasu jazdy, czasu postoju i przejechanego dystansu dziennego, co wiąże się m.in. z kontrolą paliwa. Na tej podstawie bardzo łatwo zorientować się jak wydajnie wykorzystywany jest nasz pojazd — w jakim stopniu wykorzystywany jest do pracy, a w jakim do załatwiania spraw prywatnych.

MINIFLOTA Standard to jedyny na rynku monitoring floty, który nie wymaga stałego abonamentu. Dostęp do aplikacji działa na zasadzie przedpłaty — opłata w odpowiedniej wysokości przedłuża dostęp do aplikacji na odpowiedni czas, np. miesiąc. Jeżeli nie chcemy używać trakera przez jakiś czas, po prostu nie płacimy za kolejny okres. Można również wykupić wielokrotność pojedynczej opłaty miesięcznej, wtedy mamy zagwarantowany dostęp do systemu przez proporcjonalnie dłuższy czas.

Funkcje systemu

  1. Możliwość logowania poprzez interfejs WWW — użytkownik może swobodnie zalogować się do systemu monitoringu floty ze swojego komputera. Interfejs jest przejrzysty i intuicyjny, dzięki czemu jego obsługa nie sprawia żadnego problemu, a dostęp do swojego konta jest niezwykle prosty.
  2. Wizualizacja tras na dostępnych mapach — aplikacja generuje dokładne trasy, jakie zostały przebyte przez monitorowane pojazdy. Wykorzystuje do tego zawarte już w systemie mapy, pozwalające na dużą dokładność, dzięki czemu użytkownik otrzymuje rzeczywisty obraz zrealizowanych kilometrów.
  3. Eksport danych do pliku CVS — system monitoringu floty może eksportować dane do programu Excel, dzięki czemu użytkownik uzyskuje czytelne zestawienie wszystkich ważnych informacji. Tym sposobem można z łatwością wykonać potrzebną dokumentację, umożliwiającą tworzenie zestawień i statystyk.
  4. Możliwość generowania raportów — aplikacja tworzy przejrzyste raporty dzienne, dobowe oraz przejazdu, które przekazują ważne informacje odnośnie lokalizacji GPS floty, tras, kontroli paliwa oraz innych zagadnień, interesujących dla przedsiębiorcy. Dzięki takim zestawieniom można z łatwością kontrolować wszystkie odstępstwa od normy, prowadzić statystyki i planować dalsze działania firmy.
  5. Możliwość udostępniania tras innym — system umożliwia przekazywanie zapisanych tras innym użytkownikom, co znacznie ułatwia komunikację w firmie lub pomiędzy partnerami biznesowymi. Generowane trasy są przejrzyste i umieszczone na dokładnych mapach, dzięki czemu stanowią czytelne zestawienie przebytych kilometrów.
  6. Zbieranie i przetwarzanie danych z urządzeń przez okres 1 miesiąca — system gromadzi informacje uzyskiwane od trakerów korzystających z lokalizacji GPS i przechowuje je przez 30 dni, dzięki czemu użytkownik ma dostęp także do działań i alarmów archiwalnych. W tym okresie można również uzyskać pożądane raporty, przeglądać trasy przebyte przez pojazdy itp.
  7. Możliwość zarządzania z jednego konta maksymalnie dwoma urządzeniami — użytkownik otrzymuje informacje z maksymalnie dwóch trakerów, których zadaniem jest lokalizacja GPS, przekazywanie danych odnośnie postojów i czasu jazdy, dzięki czemu możliwa jest kontrola paliwa, a także wysyłanie alarmów w przypadku zjechania z zadanej trasy czy przekroczenia dozwolonej prędkości. Zarządzanie urządzeniami jest intuicyjne i wyjątkowo proste.

Wszelkie opłaty związane z transmisją danych pokrywa Klient.

Dodaj komentarz