Opis funkcji trackerów

Poza swoją podstawową funkcją jaką jest pomiar współrzędnych geograficznych i wysyłanie ich do opiekuna, nasze trackery posiadają kilka dodatkowych funkcji, które bywają bardzo przydatne w wielu sytuacjach. Poniżej opisujemy w skrócie ich działanie co powinno pomóc w wyborze odpowiedniego urządzenia.

  • Śledzenie trasy w czasie rzeczywistym (Real-time locating and tracking) – w zadanych odstępach czasu urządzenie dokonuje pomiaru współrzędnych geograficznych. Współrzędne te zapisywane są w pamięci wewnętrznej urządzenia i po zebraniu zadanej ilości punktów wysyłane są do serwera poprzez sieć GSM. Częstotliwość pomiaru współrzędnych jak i częstotliwość komunikacji trackera z serwerem jest w pełni konfigurowalna, co pozwala na dopasowanie konfiguracji do indywidualnych preferencji. Oczywiście parametry te mają wpływ na czas pracy urządzenia i koszty transmisji.

  • Dwukierunkowa komunikacja głosowa (Two way talking communication) – w trakcie konfiguracji urządzenia, należy podać od jednego do trzech numerów telefonów, z których możliwy będzie nadzór nad trackerem. Tylko z tych numerów możliwa będzie zmiana konfiguracji trackera i tylko te numery są upoważnione do nawiązania połączenia głosowego z trackerem. Połączenie głosowe może zostać zainicjowane przez telefon opiekuna (jeden z trzech numerów wspomnianych wyżej) lub przez użytkownika trackera. Ze strony trackera połączenie nawiązuje się naciskając i przytrzymując przez kilka sekund jeden z odpowiednich przycisków. Po połączeniu tracker działa jak zwykły telefon komórkowy w trybie głośnomówiącym.

  • Dyskretne połączenie z trackerem (Silent communication) – połączenie jednokierunkowe z telefonu opiekuna polegające na tym, że połączenie nawiązuje się w sposób dyskretny bez sygnalizacji dźwiękiem czy wibracjami i dodatkowo opiekun słyszy co dzieje się w otoczeniu trackera, natomiast użytkownik trackera nie ma możliwości usłyszenia opiekuna.

  • Alarm SOS (SOS alert) – w chwili zagrożenia wystarczy, że użytkownik trackera naciśnie i przytrzyma przez kilka sekund przycisk SOS, a współrzędne geograficzne trackera zostaną wysłane smsem do opiekuna i zaraz potem zostanie nawiązane połączenie głosowe z opiekunem. Jeżeli opiekun nie odbiera telefonu to po kilku sygnałach tracker zaczyna wybierać kolejny z trzech numerów, jakie ma wpisane w pamięci. Jeżeli nie odbiera drugi to zaczyna dzwonić do trzeciego.

  • Alarm przekroczenia prędkości (Overspeed alert) – w momencie przekroczenia zdefiniowanej wcześniej prędkości, tracker wysyła smsem do opiekuna informację o położeniu i prędkości. Prędkość maksymalną należy ustawić w czasie konfiguracji urzadzenia.

  • Alarm wyjścia poza strefę dozwoloną (Geo-fence alert) – w trakcie konfiguracji urządzenia możemy określić obszar, po którym użytkownik trackera będzie się poruszał. Jeżeli użytkownik wyjdzie poza ten obszar, wtedy tracker automatycznie wyśle do opiekuna informację o przekroczeniu określonej granicy i o aktualnym położeniu.

Dodaj komentarz