Opis funkcjonalności systemu lokalizacji GPS

System lokalizacji GPS posiada szeroki zakres funkcjonalności, które determinują osiąganie konkretnych korzyści. Dla oferowanego przez nas rozwiązania występują określone możliwości:

 1. Ustalenie pozycji monitorowanego pojazdu wraz z opcją podglądu historii trasy na mapie cyfrowej

  Lokalizacja GPS umożliwia przekazanie w sposób precyzyjny położenia pojazdu, zaopatrzonego w odbiornik GPS. Dzięki temu możliwe jest szczegółowe śledzenie trasy podczas podróży służbowych. Ponadto dokładna informacja o aktualnym miejscu pojazdu pomaga w jego zlokalizowaniu w przypadku kradzieży.

 2. Stała dostępność do przebytych tras na mapach

  System pozwala zachować wszystkie dane sprzed kilku miesięcy, co pozwala na przeprowadzenie porównania wyników poszczególnych kierowców. Zachowanie w pamięci wszystkich przebytych tras i możliwość szybkiego odszukania ich w systemie pozwala na skrócenie czasu planowania jazdy. Ponadto użytkownicy mogą dzielić się opracowanymi i przebytymi trasami z innymi użytkownikami.

 3. Wizualizacja tras na mapach

  Urządzenia wykorzystują aplikację, która zawiera aktualne mapy z całego świata. System pozwala na wyświetlenie trasy na wirtualnej mapie, zgodnie z rzeczywistym stanem dróg. Ponadto aplikacja wizualizuje przemieszczanie się pojazdu na mapie zgodnie z czasem rzeczywistym.

 4. Bieżące informowanie o prędkości, poziomie zużycia paliwa, średnim spalaniu

  Posiadacz lokalizacji GPS może uzyskać dostęp nie tylko do informacji o aktualnym położeniu pojazdu, ale także dodatkowe dane dotyczące średniej prędkości, z jaką auto przemieszczało się po trasie, średniego spalania oraz zużycia paliwa, a także długości i przebiegu trasy.

 5. Alarmowanie o przekroczeniu parametrów przez SMS bądź maila

  System przekazuje informacje poprzez wiadomość tekstową na telefon komórkowy właściciela lub na jego skrzynkę mailową. Lokalizacja GPS pozwala w ten sposób zaalarmować o postępowaniu niezgodnym z ustanowionym protokołem. Przykładowo: Jeśli pojazd przekroczy dozwoloną prędkość, informacja o takim postępowaniu zostanie przesłana SMSem lub mailem do właściciela pojazdu.

 6. Raportowanie w trybie dziennym, dobowym bądź dotyczące przejazdu

  Dane przechwycone przez system w trakcie jazdy mogą zostać wygenerowane w postaci przejrzystych raportów. Użytkownik może zaznaczyć o jaki przedział czasowy dokładnie mu chodzi – ustalając konkretne daty. Otrzymuje informacje o aktywności pojazdu, czasie użytkowania, czasie jazdy, dystansie, prędkości maksymalnej w bardzo czytelnej formie. Raporty mogą być eksportowane do pliku Excel CVS. Jest to ułatwienie w prowadzeniu dokumentacji firmowej.

 7. Logowanie do systemu przez interfejs WWW

  Bardzo przydatna funkcjonalność, która ułatwia dostęp do systemu. Daje możliwość szybkiego i łatwego dostępu do wszystkich informacji, zgromadzonych przez urządzenia. Pozwala na ich monitorowanie z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu. Ponadto możliwe jest pozyskanie informacji z każdego, zintegrowanego z systemem urządzenia. Proponowane rozwiązanie pozwala bowiem na szybką integrację z dużą ilością sprzętów, zapewniając pozyskiwanie bieżących informacji lokalizacyjnych oraz utrzymując stały kontakt.