Jak działa kontrola paliwa?


W naszych urządzeniach wykorzystujemy moduł CAN Logistic. Pobiera on istotne dane dotyczące pojazdu, a połączenie modułu ze sterownikami GPS umożliwia ich dalszy przekaz. Obrobione dane – za pomocą sygnału cyfrowego – przesyłane są do komputera pokładowego i zapisywane w pamięci. Należy pamiętać, że nie jest to samodzielne urządzenie i wymaga do prawidłowego działania odpowiednio zintegrowanego terminala. To dzięki niemu możliwe jest przekazywanie danych w dalszej kolejności do aplikacji mobilnej, gdzie przedstawione są użytkownikowi w przejrzystej i bardzo czytelnej formie.

Zintegrowane działanie poszczególnych elementów układu pozwala właścicielowi pojazdu na odczyt takich informacji, jak:

  • stan pracy, obroty, temperatura, czas pracy silnika,
  • łączny przebieg pojazdu, łączny czas jazdy, łączny czas postojów,
  • nacisk na osie,
  • nacisk na pedał gazu, pedał hamulca,
  • stan pasów bezpieczeństwa,

Kontrola paliwa

Istotną zaletą szyny CAN jest możliwość przekazania informacji, pomiędzy różnymi czujnikami auta, a jego komputerem. Włączenie do tego obwodu naszego modułu CAN pozwala na kontrolę wielu parametrów pojazdu w tym kontrolę paliwa. Aktualnie jest to najbardziej elastyczny i miarodajny sposób monitorowania zużycia paliwa. Jest to nowoczesny sposób monitorowania zużycia paliwa. Wykorzystanie tego rozwiązania umożliwia odczytanie w zakresie kontroli paliwa następujących parametrów:

  • łączne i chwilowe zużycie,
  • aktualny poziom,
  • stan kontrolki oraz rezerwy.

Kontrola paliwa działa niezawodnie i umożliwia rozliczanie zgodnie z faktycznym zużyciem. Ponadto sprawdzanie punktów tankowania, pozwala na monitorowanie kierowców pod kątem korzystania z autoryzowanych stacji i wyeliminowanie ryzyka tankowań w miejscach z paliwem wątpliwej jakości.