Monitoring osób

Podstawowa wersja systemu monitoringu osób wykorzystuję tą samą platformę informatyczną co usługi MINIFLOTA, z wyłączeniem funkcji dedykowanych do monitorowania pojazdów. Dostęp do tego systemu nadawany jest automatycznie każdemu Klientowi, który zakupi dowolny traker w naszej firmie i przez miesiąc od zakupu jest on bezpłatny.

Przedłużenie dostępu do aplikacji na kolejne miesiące działa na zasadzie przedpłaty – opłata w odpowiedniej wysokości przedłuża dostęp do aplikacji na odpowiedni czas.

Funkcje systemu

  1. Możliwość logowania poprzez interfejs WWW.
  2. Wizualizacja tras na dostępnych mapach.
  3. Eksport danych do pliku CVS
  4. Powiadomienie o przychodzących alarmach.
  5. Możliwość udostępniania tras innym.
  6. Zbieranie i przetwarzanie danych z urządzeń przez okres 1 miesiąca.
  7. Możliwość zarządzania z jednego konta maksymalnie dwoma urządzeniami

Wszelkie opłaty związane z transmisją danych pokrywa klient.

Dodaj komentarz