Lokalizacja GPS

Na monitoring pojazdów składają się dwa elementy — urządzenie, które określa swoje położenie przy pomocy sygnału oraz aplikacja wykorzystująca te dane pomiarowe do wizualizacji położenia w formie graficznej oraz do generowania różnego rodzaju raportów na bazie tych informacji. Samo urządzenie (traker), którego zadaniem jest lokalizacja GPS, potrafi tylko zmierzyć swoje położenie geograficzne i przesłać je przy pomocy sieci GSM pod odpowiedni adres — adresem może być numer telefonu opiekuna lub adres internetowy serwera.

Jeżeli korzystamy z samego urządzenia bez dostępu do aplikacji, to sprawdzenie położenia trakera wymaga wysłania SMS-a z odpowiednim zapytaniem, na które również w formie SMS-a dostajemy informację o lokalizacji, prędkości, wszystkie zdefiniowane alarmy oraz możemy wykorzystywać wszystkie funkcje głosowe. Jeżeli chcemy sprawdzić położenie trackera na mapie, musimy ręcznie przepisać współrzędne geograficzne do dowolnej przeglądarki map, np. maps.google.com — jest to mało wygodne.

Sercem systemu monitoringu floty jest właśnie aplikacja, umożliwiająca zbieranie i przechowywanie danych, przesłanych przez traker, obróbka tych danych oraz pokazanie ich użytkownikowi w prostej i czytelnej formie. Dodatkowo aplikacja ta rozbudowana jest o wiele przydatnych funkcji umożliwiających konfigurowanie trakera oraz generowanie raportów, szczególnie przydatnych do analizy przebytych tras przez pojazdy firmowe oraz kontroli paliwa.

Funkcje systemu

System posiada wiele niezwykle przydatnych funkcji, zwiększających jego zastosowanie. Przedstawiamy część jego możliwości, które sprawiają, że jest niezastąpionym rozwiązaniem dla właścicieli firm transportowych i spedycyjnych, a także indywidualnych użytkowników.

 1. Informacja o precyzyjnym położeniu monitorowanego pojazdu — system przekazuje dokładną informację o położeniu, dzięki wyposażeniu w urządzenie do lokalizacji GPS pojazdów, dzięki czemu możliwe jest ich szczegółowe śledzenie na trasie lub w przypadku kradzieży. Sprawia to, że właściciel floty może kontrolować, czy samochody poruszają się dokładnie po wyznaczonej trasie, co umożliwia precyzyjniejsze rozliczanie kierowców.
 2. Lokalizacja GPS, prędkość oraz kierunek pojazdu dostępne on-line — dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik może sprawdzić interesujące go informacje w dowolnym miejscu — wystarczy, że posiada połączenie z Internetem, co nie jest problemem w dobie ogólnodostępnych HotSpotów WiFi oraz smartfonów. Wiąże się to z ogromną wygodą użytkowania całego systemu oraz dostępnością, jaką daje nasz system.
 3. Możliwość logowania poprzez interfejs WWW — rozwiązanie niezwykle proste i przyjazne dla każdego użytkownika. Łatwy dostęp do systemu sprawia, że sprawdzenie potrzebnych informacji dotyczących lokalizacji GPS oraz takiego zagadnienia, jak kontrola paliwa nie zajmuje wiele czasu i nie sprawia trudności.
 4. Wizualizacja tras na dostępnych mapach — aplikacja jest wyposażona w aktualne mapy, obejmujące cały świat. Dzięki danym dostarczanym przez traker opracowuje czytelne dla użytkownika trasy, obrazujące realne przemieszczanie się kontrolowanych pojazdów. Zwiększa to funkcjonalność systemu i ułatwia monitoring floty, a także planowanie przyszłych działań.
 5. Eksport danych i raportów do pliku Excel CVS — wyjątkowo przydatna funkcja, dzięki której prowadzenie dokumentacji firmy staje się o wiele łatwiejsze. Aplikacja przenosi wszystkie ważne informacje popularnego programu, umożliwiającego tworzenie przejrzystych zestawień, prowadzenie statystyk oraz wiele innych czynności.
 6. Dostęp do historii przebytych tras — dzięki tej funkcji można z łatwością sprawdzić dane sprzed paru miesięcy, żeby wykonać porównania czy sprawdzić przebieg realizacji dawnego zlecenia. Aplikacja pamięta wszystkie zapisane w niej trasy ustalone przez lokalizację GPS i odszukanie interesujących danych nie stanowi żadnego problemu.
 7. Powiadomienie o przychodzących alarmach — system wysyła SMS-y z powiadomieniami, jeśli lokalizator GPS zaalarmuje z powodu działań niezgodnych z protokołem. Przykładowo, jeśli monitorowany pojazd przekroczy dozwoloną prędkość, użytkownik natychmiast się o tym dowie za pomocą wiadomości tekstowej. Tym sposobem ma stałą kontrolę nad działaniami floty i nie musi logować się stale do systemu, by sprawdzać przychodzące alarmy.
 8. Możliwość generowania raportów dziennych, przejazdu oraz dobowych — system tworzy przejrzyste raporty, które zawierają wszystkie znaczące dane odnośnie działań floty. W zależności od potrzeb można uzyskać informacje dotyczące dowolnego okresu pracy każdego pojazdu objętego systemem monitoringu.
 9. Możliwość udostępniania tras innym — każdą opracowaną i przebytą trasę można z łatwością udostępnić, co znacznie ułatwia komunikację w firmie lub przy współpracy z innymi przedsiębiorstwami.
 10. Powiadomienia mail o przekroczeniach zadanych parametrów — użytkownik otrzymuje na swoją skrzynkę e-mailową informacje odnośnie przekroczenia wyznaczonych wartości, dotyczących ustalonej prędkości i trasy, a także kontroli paliwa. Dzięki temu może stale obserwować wszystkie odstępstwa od ustalonej normy i mieć ich widoczne zobrazowanie także poza systemem.
 11. Zapewnienie zbierania i przetwarzania danych z urządzeń GPS — system bezbłędnie zarządza wszystkimi urządzeniami, które zostały z nim zintegrowane. Niezawodnie odczytuje wysyłane informacje o położeniu, jakich dostarcza lokalizacja GPS, utrzymując przy tym stały kontakt i na bieżąco informując o alarmach w czasie rzeczywistym.
 12. Możliwość zarządzania wieloma urządzeniami — system umożliwia monitorowanie wielu pojazdów jednocześnie, ponieważ można z nim połączyć wiele urządzeń. Nie obniża to jego efektywności — na bieżąco informuje o wszystkich zdarzeniach, tworzy trasy i raporty.

Przykładowe raporty

Raport dzienny

Raport przejazdu

Raport dobowy