Jak działa lokalizacja GPS?

Opierając się na innowacyjnej technologii, lokalizacja GPS wykorzystuje rodzaj nawigacji satelitarnej opartej na przekazie sygnału za pomocą fal radiowych ze sztucznych satelitów. Rozwiazania przez nas prezentowane opierają się na wykorzystaniu najpopularniejszego rodzaju systemu nawigacji satelitarnej Navstar, a mianowicie Global Positioning System.

Globalne poszukiwania

Powszechnie określany terminem GPS, system umożliwia bardzo precyzyjne określenie położenia mając na względzie zasięg globalny. Jest to możliwe dzięki krążącym nad Ziemią satelitom nawigacyjny, które stale transmitują fale o częstotliwości 1575.42 MHz na paśmie UHF. Wystarczy odczyt z pięciu, aby uzyskać informacje o lokalizacji o dokładności 5-10 metrów. Wokół naszej planety krążą aż 24 satelity, a prawdopodobieństwo wystąpienia w dowolnym miejscu nad globem pięciu z nich wynosi 99,96%. Dzięki temu system GPS zapewnia bardzo dużą precyzję wyników.

Naziemny odbiór

Udostępnienie systemu GPS dla ogółu odbiorców, wymagało stworzenia odpowiedniego sprzętu do odbioru sygnałów wysyłanych przez satelity krążące nad Ziemią. Odbiornik pozwala przechwycić te informacje oraz przetworzyć je w taki sposób, aby informacje były użyteczne i czytelne dla użytkownika monitoringu GPS. Istota działania odbiornika opiera się na pomiarze czasu, który potrzebny jest na dotarcie sygnału radiowego między satelitą a sprzętem pozycjonującym. Pomiar taki jest możliwy dzięki wiedzy o momencie wysłania sygnału przez satelitę i chwili dotarcia do odbiornika. To właśnie czas ma istotne znaczenie w precyzyjnym ustalaniu położenia. Dlatego tak ważne znaczenie w całym systemie GPS mają naziemne stacje kontrolujące satelity oraz korygujące zegary czasowe umieszczone w satelitach na orbicie (gdyż pokazywany przez nie czas różni się od tego przekazywanego na Ziemi).

Obsługa danych

Urządzenie dedykowane do lokalizacji GPS wymaga zainstalowania odpowiedniej aplikacji, to dzięki niej użytkownik może uzyskać dodatkowe informacje. Korzystanie wyłącznie ze sprzętu bez zainstalowanej aplikacji wymaga dodatkowych czynności, np. Jeśli chcesz uzyskać informacje, musisz w takiej sytuacji wysłać SMS z zapytaniem. Należy pamiętać, że wówczas odpowiedź otrzymasz także SMSem. Właśnie dlatego warto wykorzystać dedykowaną do sprzętu aplikację.

Urządzenie przechowuje bowiem wszelkie dane w pamięci i na polecenie Klienta przesyła je do centrali. Dzięki aplikacji możliwe jest określenie także przedziału czasowego, z którego chcą Państwo pozyskać dane. W centrali następuje przetwarzanie uzyskanych danych, które przenoszone są dzięki Sieci do urządzeń zainstalowanych w samochodzie lub komputery. Sama zaś aplikacja zapewnia szybki i łatwy podgląd do zebranych i przechowywanych danych lokalizacyjnych. Dostarcza informacji o przebiegu trasy oraz aktualnym położeniu, które zaprezentowane są w czytelnej i przejrzystej formie, także z wykorzystaniem mapy. Aplikacja wzbogacona jest o dodatkowe funkcjonalności, jak np. możliwość analizy przebytych tras, generowanie raportów, itp.

Nasze rozwiązania dają także możliwość logowania za pomocą interfejsu WWW. Łatwy system logowania oraz przyjemna i intuicyjna nawigacja pozwalają na łatwy dostęp do potrzebnych danych w każdym miejscu z dostępem do Sieci. System umożliwia także łatwą integrację z różnego modelu urządzeniami, zapewniając bezbłędne pozyskiwanie i gromadzenie danych.