Korzyści z zastosowania systemu lokalizacji GPS

  1. ułatwia zarządzanie flotą pojazdów

    Daje czytelny komunikat o aktualnym obłożeniu całej floty (wolnych i zajętych pojazdach), a także o położeniu poszczególnych jednostek. Determinuje to działania wpływające na optymalizację zarządzania flotą.

  2. umożliwia zwiększenie terminowości świadczonych usług transportowych

    Lokalizacja GPS pozwala na wybór odpowiedniej trasy, a także analizę danych dotyczących przebiegu różnych tras. Na tej podstawie można zdecydować się na najbardziej optymalną drogę transportową. Bieżąca informacja o dostępności pojazdów całej floty daje także możliwość wyboru samochodu, znajdującego się najbliżej miejsca docelowego. W ten sposób można poprawić terminowość dostawy, a przy okazji oszczędzić finanse.

  3. pozwala na kontrolę wykorzystania pojazdów

    Stały podgląd aktualnego użytkowania floty ogranicza nieautoryzowane przebiegi ponad 90%, wpływając korzystnie również na ograniczenie zużycia paliwa. System rejestruje przebieg każdej trasy, co pozwala zweryfikować, czy użytkownik nie wykonał pozasłużbowych przejazdów.

  4. generuje oszczędności finansowe

    Wynika to z faktycznego zmniejszenia wydatków związanych z utrzymaniem oraz ubezpieczeniem. System pozwala na rozdzielenie przejazdów służbowych i prywatnych, może także przyczynić się do uzyskania zniżki przy ubezpieczeniu AC.

  5. zwiększa poziom bezpieczeństwa użytkowników i pojazdów

    Monitorowanie GPS dostarcza centrali informacji o położeniu pojazdu, co pozwala na natychmiastową reakcję, w sytuacji, gdy pojazd zostanie skradziony bądź uszkodzony. Bezpieczeństwo poprawia zamontowany system powiadomienia o przychodzących alarmach. Działania niezgodne z protokołem zostają zakomunikowane poprzez wiadomość SMS, wysyłaną przez system na ustawiony numer.

  6. ułatwia rozliczanie pracowników z wykonywanych obowiązków oraz nadgodzin

    Pracodawca zyskuje informacje o przebytej trasie, ilości postojów, liczbie nadgodzin. Na podstawie danych system może wygenerować raporty dzienne, przejazdu oraz dobowe, stanowiące ważną przesłankę do naliczenia odpowiedniej wysokości wynagrodzenia.

  7. zapewnia stały i nieograniczony dostęp do informacji

    Nasze rozwiązanie umożliwia monitorowanie jednocześnie wielu pojazdów z uwzględnieniem wszystkich istotnych danych bez wpływu na efektywność pracy systemu. Lokalizacja GPS pozwala na podgląd danych o każdej porze. System odczytuje bardzo sprawnie informacje lokalizacyjne a czasie rzeczywistym.